ARTFOL-Plus

Kontakt

Dane adresowe

ARTFOL-Plus
Mechlin, ul.Śremska 8
63-100 Śrem

NIP 7850005654
REGON 004830164
Nr BDO 000108555

Dane GPS

52.108544, 17.070520

Pracujemy

Poniedziałek – Piątek
Biuro 8.00 – 15.00
Magazyn 7.30 – 15.00

Telefony

Biuro
61 283 08 68

534 907 728

Produkcja
Jarosław Gorzelańczyk
602 477 295

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

pkt. 1

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ARTFOL-Plus P.P.H.U. sp.c. Krzysztof Tomczak, Jarosław Gorzelańczyk reprezentowana przez Krzysztofa Tomczaka oraz Jarosława Gorzelańczyka z siedzibą w miejscowości Mechlin, ul.Śremska 8, 63-100 Śrem w dalszej części zwana ARTFOL-Plus lub Administratorem.

pkt. 2

ARTFOL-Plus jest właścicielem serwisu znajdującego się pod adresem www.artfol-plus.pl lub artfol-plus.pl.

pkt. 3

Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest korespondencyjnie lub osobiście pod nazwą i adresem zgodnie z pkt. 1 lub poprzez pocztę elektroniczną:  artfol-plus@post.pl

pkt. 4

ARTFOL-Plus przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników serwisu oraz ochrony ich danych osobowych dlatego przesyłanie danych do serwisu jest szyfrowane – zabezpieczone certyfikatem SSL.

pkt. 5

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, realizacji zamówienia lub usługi – na podstawie art.6 ust.1 lit.b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

pkt. 6

W związku z realizacją usług i zamówień Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom zewnętrznym uczestniczącym w tym procesie, w szczególności firmą świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, audytowe, prawne, kurierskie, pocztowe.

pkt. 7

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres świadczenia usługi lub realizowania zamówienia do czasu wycofania wyrażonej zgody jednak przez okres nie krótszy niż wymagają tego aktualne przepisy prawa.

pkt. 8

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania.

pkt. 9

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

pkt. 10

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych może skutkować odmową: odpowiedzi na zapytanie, przedstawienia oferty, realizacji usługi lub zamówienia w związku z brakiem możliwości kontaktu i weryfikacji strony składającej zapytanie lub zamówienie – nie odpowiadamy na zapytania i nie realizujemy zamówień anonimowych.